Угода про конфіденційність.


Ця угода укладається між адміністрацією інформаційного ресурсу «e-Papa» (далі — Адміністрація), розташованого на доменному імені e-papa.com.ua (далі — сайт), і приватною особою — читачем, який відвідав сторінки сайту (далі — Відвідувач), або користувачем , що скористався хоча б одним із сервісів, що надаються в рамках сайту (далі — Користувач).
Угода про конфіденційність (далі — Угода) регулює порядок збору, використання та розголошення Адміністрацією сайту інформації про приватну особу, яка може бути визнана конфіденційною або є такою за визначенням.

1. Джерела інформації
1.1. Інформація, про яку йде мова в цій Угоді, може бути персоніфікованою (прямо відноситься до конкретної особи чи асоціюється з нею) і неперсоніфікованою (дані про відвідувачів сайту, отримані без прив'язки до конкретної особи).
1.2. Адміністрації доступна інформація, що отримується наступними способами:
при листуванні Адміністрації з Відвідувачами сайту за допомогою електронної пошти; інформація, що надається Відвідувачами при реєстрації на сайті, в рамках заходів, що проводяться Адміністрацією сайту, опитуваннях, заявках, формах зворотного зв'язку, шляхом внесення записів до реєстраційних онлайн-форм; технічна інформація — дані про інтернет-провайдера, IP-адресі, характеристиках використовуваного ПК і програмного забезпечення Відвідувача, дані про завантажені і вивантажені на сайт файли і т.п.; статистичні дані про переваги окремо взятого Відвідувача (тематика переглянуто сторінок).
1.3. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди може бути визнана лише інформація, що зберігається в базі даних сайту в зашифрованому вигляді і доступна для перегляду виключно Адміністрації сайту. Інформація про особу, добровільно розміщена їм у загальних розділах сайту при заповненні реєстраційних форм і доступна будь-якому іншому Користувачеві сайту, або інформація, яка може бути вільно отримана з інших загальнодоступних джерел, не є конфіденційною.

2. Безпека
2.1. Адміністрація сайту використовує сучасні технології для забезпечення конфіденційності персональних даних, даних, отриманих з реєстраційних форм, що залишаються Відвідувачами сайту, з метою забезпечення максимального захисту інформації.
2.2. Доступ до особистої інформації Користувача здійснюється через систему авторизації з логіном і паролем. Користувач зобов'язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних, ні під яким приводом не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені за допомогою авторизаційних даних, будуть вважатися здійсненими особисто Користувачем.
2.3. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої Адміністрацією в результаті відвідування приватною особою (Відвідувачем або Користувачем) сайту і/або заповнення реєстраційних форм, у тому числі і персональні дані Користувачів, здійснюється Адміністрацією сайту відповідно до законодавства України. Приватна особа (Відвідувач або Користувач) усвідомлює і надає згоду на збір і обробку своїх персональних даних адміністрацією сайту в рамках і з метою, передбачених умовами Угоди користувача, Угоди про конфіденційність відповідно до законодавства України; зобов'язується повідомляти у письмовій формі Адміністрацію сайту про зміни його персональних даних.

3. Прикінцеві положення
3.1. Відвідуючи сторінки сайту і/або заповнюючи форму реєстрації на сайті, Відвідувач автоматично приймає умови Угоди про конфіденційність.
3.2. Діяльність Адміністрації сайту здійснюється відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть розглядатися виключно в порядку, передбаченому законодавством України.
3.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Користувачами або третіми сторонами, а також за втрачену вигоду в результаті діяльності e-papa.com.ua.
3.4. Умови цієї Угоди можуть бути змінені Адміністрацією сайту в односторонньому порядку. Текст чинної Угоди доступний за адресою http://deti.e-papa.com.ua/confidentiality/.